Wanneer LEGO® SERIOUS PLAY®?


De methode kan worden gebruikt bij een breed scala van vragen. Deze vragen kunnen voortkomen uit een situatie waarin individuen met elkaar naar een oplossing zoeken, of teams bezig zijn met ontwikkelingen. En op organisatieniveau, waar strategische vragen een rol spelen, werkt de methode uitstekend als systeeminterventie.

 

Vragen die gesteld worden hebben veelal betrekking op: strategieontwikkeling, samengaan/ samenwerken, teamontwikkeling, Procesdesign en klantreizen, en vele andere veeleisende veranderings- en vernieuwingsprocessen of probleemoplossing.

 


Voorbeelden van thema’s die met de LSP-methode kunnen worden geadresseerd zijn:

  • Wat zijn onze kernwaarden als onderneming en als medewerkers?
  • Waar willen we over vijf jaar staan met ons bedrijf, en hoe komen we daar?
  • Hoe vormen we een groepsidentiteit met ons nieuwe team?
  • Hoe krijgen we bij een grote verandering iedereen aan boord?
  • Hoe gaan we een effectieve samenwerking aan met onze ketenpartners?
  • Hoe krijg ik boven water waar de flow in het team stagneert?
  • Welke kansen en risico’s zien we in dit project?
  • Hoe evalueren we het afgesloten project op een effectieve manier?
  • Hoe en waarom gaan we deze tender winnen?
  • etc,etc...


U ziet het, de mogeijkheden zijn bijna onbeperkt! Wanneer gaan wij aan de slag met uw strategie, organisatie of teamuitdaging?